XEM CÁC TRẬN NGOẠI HẠNG ANH TRÊN K+ HOẶC WEB NƠI KHÁC

23:30 - 23/10/2021 : Brighton vs Manchester City
XEM LINK 1

XEM LINK 2
XEM LINK 3
23:30 - 23/10/2021 : Brighton vs Manchester City
XEM LINK 4

23:30 - 23/10/2021 : Brighton vs Manchester City
XEM LINK 5